ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δοκίμια για το ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Εναλλακτικός τίτλος :Essays on the role of human capital and fiscal policy in economic growth
Δημιουργός :Μπένος, Νίκος
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :226σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αυτή η διατριβή περικλείει τρία κομμάτια της βιβλιογραφίας στα μακροικοκονομικά. Το πρώτο εξετάζει το ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης. Το δεύτερο σκέλος της βιβλιογραφίας αφορά στις ατέλειες της αγοράς concerns (market imperfections), που δίνουν το σκεπτικό για παρέμβαση της πολιτικής, και ατέλειες της διαδικασίας άσκησης οικονομικής πολιτικής. Τέλος, το τρίτο μέρος της βιβλιογραφίας, που σχετίζεται με τη διατριβή εξετάζει τη σχέση δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής μεγέθυνσης.
Λέξη κλειδί :Οικονομική μεγέθυνση
Δημοσιονομική πολιτική
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Economic growth
Fiscal policy
Human capital
Ημερομηνία :15-10-2003
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Benos_2003.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Benos_eng_2003.pdf

Τύπος: application/pdf