ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής χωρών σε μηχανισμούς στήριξης και η εφαρμογή τους
Δημιουργός :Καρδαρά, Mαρία
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλά ευρωπαϊκά κράτη να βρεθούν αντιμέτωπα με προβλήματα χρηματοδότησης. Τα προβλήματα αυτά καταπολεμήθηκαν αρχικά μεμονωμένα, αλλά στην πορεία συστάθηκαν μόνιμοι οργανισμοί για τη συνδρομή των ευρωπαϊκών κρατών που αντιμετώπιζαν κρίση χρέους σε συνεργασία με άλλους διεθνείς θεσμούς. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εξέλιξη των μηχανισμών στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προϋποθέσεις ένταξης μιας χώρας σε αυτούς, καθώς και περιπτώσεις χωρών που ενισχύθηκαν. Παρουσιάζεται, επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνής μηχανισμός στήριξης, που παρακολουθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών, και προσφέρει βοήθεια – οικονομική και τεχνική - όταν αυτή ζητηθεί.Στη συνέχεια, εξετάζονται περιπτώσεις χωρών που ζήτησαν και δέχθηκαν οικονομική ενίσχυση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, καταγράφονται συγκριτικά δεδομένα των χωρών αυτών – πριν και μετά την παροχή στήριξης - με σκοπό τον εντοπισμό των κοινών χαρακτηριστικών τους, αλλά και των διαφορών τους που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για τις εξελίξεις. Διερευνάται, επίσης, αν υφίσταται κάποιος συνδυασμός δράσεων που εξασφαλίζει την έξοδο από την κρίση ικανός να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι κάθε χώρα διαθέτει τα δικά της οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Εξάλλου, η εφαρμογή των προτεινόμενων από τους μηχανισμούς στήριξης μεταρρυθμίσεων οδηγεί σε αποπληρωμή των δανείων, αλλά δεν εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των δανειζόμενων χωρών. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής τους είναι εμφανείς και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη ωφέλεια από τα προγράμματα στήριξης.
Λέξη κλειδί :Μηχανισμός στήριξης
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης
Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
European Financial Stabilization Mechanism (EFSM)
European Financial Stability Facility (EFSF)
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kardara_2016_.pdf

Τύπος: application/pdf