ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
Δημιουργός :Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τέσσερις δεκαετίες από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, η Συνθήκη της Λισσαβόνας εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία: τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2010, επικουρεί και υποστηρίζει τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας στην επιτέλεση των καθηκόντων του. Αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή στη διάρθρωση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε προβλήματα στο ξεκίνημά της. Η ΕΥΕΔ είναι μια νέα sui generis υπηρεσία με μοναδικά χαρακτηριστικά, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τους υπάρχοντες μηχανισμούς της ΕΕ. Όμως, είναι αναγκαία η επανεξέταση της οργάνωσης και της λειτουργίας της στο μέλλον.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία
Συνθήκη Λισσαβόνας
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
Εξωτερική πολιτική
Sui generis υπηρεσία
Ημερομηνία :31-12-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koligiorga_2011.pdf

Τύπος: application/pdf