ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας (flexicurity), παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου και δυνατότητες επιτυχίας του στην Ελλάδα
Δημιουργός :Μαστοράκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που περισσότερο ή λιγότερο εμποδίζουν την ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο και δημιουργούν ανάγκη για νέες πολιτικές στον τομέα της αγοράς εργασίας. Όπως αναφέρει και η Πράσινη Βίβλος για την αγορά εργασίας οι σημαντικότερες προκλήσεις είναι (Green paper,2006):Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού η οποία σε συνδυασμό με χαμηλή απασχόληση και αυξημένη ανεργία μας οδηγεί σε μη βιώσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας καθώς τα απαιτούμενα χρόνια εργασίας για να υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης αυξάνονται πολύ.Η τεχνολογική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στους τομείς της επικοινωνίας και της πληροφορικής αλλάζουν τα δεδομένα των εργασιακών σχέσεων αλλά και των εργασιακών απαιτήσεων με ρυθμούς που οι εργαζόμενοι δε μπορούν να ανταποκριθούν.Η παγκοσμιοποίηση που θέτει την Ευρώπη αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και ειδικά σε μια περίοδο κρίσης και επιβράδυνσης της παραγωγής. Ένα παράδειγμα τεχνολογικής ανάπτυξης και παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας είναι το γνωστό παράδειγμα των βρετανικών τηλεφωνικών κέντρων που έχουν την έδρα τους στην Ινδία. Η απόσταση εκμηδενίζεται από τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τα ινδικά ημερομίσθια για τον Βρετανό επιχειρηματία είναι δελεαστικά, όπως και το νομικό πλαίσιο κάλυψης εργαζομένων στην Ινδία που διαφέρει από αυτό στην Ινδία. Όλο και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Outsourcing για τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών τους και συνήθως επιλέγουν χώρες με χαμηλά επίπεδα εργασιακής προστασίας και χαμηλά ημερομίσθια.Το νέο πλαίσιο αναγκών για να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα προϋποθέτει ευελιξία στην αγορά εργασίας, ευελιξία σε προσλήψεις και απολύσεις σε ωράριο εργασίας και σε μισθό. Από την άλλη οι εργαζόμενοι προσβλέπουν σε ασφάλεια είτε του εισοδήματος τους, είτε με την έννοια της περίθαλψης είτε με οποιαδήποτε έννοια του status quo το οποίο έχουν επιτύχει. Αυτός ο διαχωρισμός οδηγεί σε κατάτμηση της αγοράς εργασίας σε ευέλικτο και μη προνομιούχο κλάδο και σε έναν άλλο ασφαλή κλάδο με συνέπεια κοινωνικές ανισότητες, εντάσεις, διαιώνιση ανισοτήτων και άλλα πολλά προβλήματα.Σε αυτό το σημείο έρχεται το flexicurity η προσπάθεια δηλαδή ζεύξης ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας ούτως ώστε να μην υπάρχει υπερπροστασία και να μη θίγονται δικαιώματα κοινωνικών ομάδων μέσω της επίτευξης μιας χρυσής τομής για το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας αλλά και ασφάλειας που η χρειάζεται η κοινωνία για να προχωράει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά χωρίς ανισότητες και με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Οι λέξεις ευελιξία και ασφάλεια όμως ίσως πρέπει να οριστούν λίγο πιο συγκεκριμένα ώστε να γίνουν και πιο κατανοητοί, έτσι χρησιμοποιούμε τον εξής διαχωρισμό (Wilthagen - Bovenberg 2008):Εξωτερική – αριθμητική ευελιξία: λέγεται η ευκολία πρόσληψης και απόλυσης καθώς και η χρήση ευέλικτων συμβάσεων εργασίας.Εσωτερική- αριθμητική ευελιξία: λέγεται η ικανότητα των εταιριών να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς ( μέσω υπεροριών , ευέλικτου ωραρίου, part time, εποχική εργασία κλπ)Λειτουργική ευελιξία: λέγεται η ικανότητα των εταιριών να προσαρμόζουν και να κατευθύνουν τις ικανότητες των εργαζομένων τους ώστε να αντιπροσωπεύουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις ( ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς)Ευελιξία μισθού: λέγεται η ικανότητα να εισαχθεί μισθολογική κλίμακα ανάλογα με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της εργασίας.Επίσης και η λέξη ασφάλεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως,Ασφάλεια εργασίας: λέγεται η βεβαιότητα να διατηρείς την ίδια εργασίαΑσφάλεια απασχόλησης: λέγεται η ικανότητα να διατηρείς εργασία και να έχεις μισθό αλλά όχι απαραίτητα στην ίδια εργασία ( π.χ. μέσω πρακτικής εκπαίδευσης)Ασφάλεια εισοδήματος: λέγεται η διασφάλιση του εισοδήματος που προερχόταν από εργασία ακόμα και σε περιόδους που η εργασία διακόπτεται.Ασφάλεια συνδυασμού: λέγεται η διασφάλιση της εργασίας σε συνδυασμό με άλλες υποχρεώσεις (π.χ. οικογένεια)
Λέξη κλειδί :Πολιτική της ευελιξίας
Flexicurity
Αγορα εργασίας
Ελλάδα
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mastorakis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf