ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού: πρώτο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων (2000/60/ΕΚ)
Δημιουργός :Μελισσουργός, Φίλιππος
Συντελεστής :Κουντούρη, Φοίβη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) σε συνδυασμό με την έννοια της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού, αποτελούν τα κύρια στοιχεία ανάλυσης και τους κατευθυντήριους άξονες της παρούσης έρευνας. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση των δύο παραπάνω στοιχείων, η εργασία μεταβαίνει στην εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο στην περιοχή που περιβάλλει τον Ασωπό ποταμό. Αντικειμενικός σκοπός της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού, η πρακτική δηλαδή εφαρμογή του πρώτου σταδίου του πρώτου βήματος της Οδηγίας. Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κατευθυντήρια έντυπα, η ανάλυση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην περιοχή μελέτης, βασίζεται στις ενδείξεις κάποιων παραμέτρων/δεικτών. Σημείο αιχμής της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των παραμέτρων/δεικτών που αφορούν την κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού, με σκοπό την εξαγωγή σχετικών και χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων.Προϊόν της εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού, και παρουσιάζεται μέσω συμπερασμάτων και προτάσεων διαχείρισης.
Λέξη κλειδί :Λεκάνη Απορροής Ποταμού
Διαχείριση υδάτων
Οδηγία-πλαίσιο (2000/60/ΕΚ)
Ασωπός ποταμός
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Melissourgos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf