ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Right to be forgotten (το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη): νομικές και τεχνολογικές διαστάσεις
Δημιουργός :Βασιλός, Σωτήριος
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη προστατεύει αποτελεσματικά την ιδιωτικότητα στην εποχή της «καθολικής ψηφιακής μνήμης». Εντούτοις, ένα τέτοιο δικαίωμα βρίσκεται σε σχέση έντασης με το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι λοιπόν αναγκαία η περιγραφή και οριοθέτηση ενός τέτοιου δικαιώματος, με τρόπο ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις από ισχυρά πρόσωπα ή φορείς, που επιθυμούν να υπεκφεύγουν της δημόσιας κριτικής ή να φαλκιδεύουν την ιστορική αλήθεια. Στις 13 Μαΐου του 2014 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την απόφαση Google Spain (C-131/12), με την οποία αναγνώρισε ότι βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι πολίτες της Ένωσης έχουν υπό όρους το δικαίωμα να αιτούνται από παρόχους μηχανών διαδικτυακής αναζήτησης, να αφαιρούν αποτελέσματα που τους αφορούν. Στην εκτεταμένη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 17 αυτού, το δικαίωμα των πολιτών στην ψηφιακή λήθη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σε πρώτη ανάγνωση τον προτεινόμενο Κανονισμό και πλέον έπεται η τελική επικύρωσή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαμβάνουν της άμεσης επίκλησης ενός ρητού και διευρυμένου δικαιώματος για τη διαγραφή κάθε ψηφιακού τους ίχνους εντός και εκτός του παγκόσμιου ιστού. Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες οπτικές στην προοπτική θεσμοθέτησης ενός τέτοιου δικαιώματος και προέρχεται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπως αυτός των Ιστορικών και των Αρχειονόμων αλλά και από διαφορετικά Νομικά συστήματα, οι Αμερικανοί Νομικοί έχουν ήδη εκφράσει τις ενστάσεις τους για το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα με την νομική επικύρωση του δικαιώματος αυτού υπάρχει και η τεχνολογική διάσταση. Η ευρεία διάδοση του συμμετοχικού δικτύου (Web 2.0), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ευρεία χρήση κινητών τηλεφώνων, τα ασύρματα δίκτυα και η εκμετάλλευση - εξόρυξη πληροφορίας από μεγάλες βάσεις δεδομένων (Big Data) έχουν επιφέρει μια σειρά από κινδύνους σχετικά με την Ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Ταυτόχρονα όμως η τεχνολογία προσφέρει και μια πληθώρα προτάσεων για την προστασία αυτών, σαν παραδείγματα έχουμε τις νέες μηχανές αναζήτησης, την διαδικασία διαγραφής των online δεδομένων, καθώς και την παρουσίαση του νέου Internet με έμφαση στην προστασία της Ιδιωτικότητας. Η Τεχνολογία και το Δίκαιο αποτελούν σε συνδυασμό μια ικανοποιητική δικλείδα ασφαλείας για την προστασία όλων των χρηστών του διαδικτύου.
Λέξη κλειδί :Right to be forgotten
Δικαίωμα στην Λήθη
Google
Ευρωπαϊκή Ένωση
Νομοθετική Παρέμβαση
Επιτροπή Σοφών Google
Internet of Things
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δίκαιο
Ψηφιακή Λήθη
Ημερομηνία :30-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf