ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The Shipping Οrderbook: the factors affecting the world orderbook in maritime industries
Δημιουργός :Krikigianni, Agni S.
Kampylis, Grigoris D.
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This dissertation provides an econometric analysis of Orderbook as a percentage of the fleet in the shipping market. It begins with information about the intrinsic characteristics and the specific nature of maritime industry as well as the imperative need of predicting possible changes due to alterations in shipping prices. After that, it continues with the way the model was constructed as a reasonable consequence of several econometric equations. Previous researches on models examining the newbuilding and secondhand ship prices as a series of orderbook and other factors are analyzed giving impetus for further examination. The development of an Error Correction Model using Johansen techniques and the analysis of the results provide us useful material for the reasoning behind a potential expansion of shipping companies’ fleet. In particular, we found out that there is no significant relationship between the variables in the short run. On the other hand, in the long run the variables seem to have either great or slight statistical significant relationship between them.
Λέξη κλειδί :Orderbook to fleet ratio
Johansen technique
ector Error Correction Model (VECM)
Bulk market
Tanker market
Container market
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krikigianni_Kampylis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf