ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Risks associated with unmanned vessels
Δημιουργός :Kalaitzoglou Theodora
Kourti, Irisa
Συντελεστής :Berketis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Pallis, Athanasios (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6511
Περίληψη :The development of the technology and applications in shipping industry have introduced the idea of unmanned vessels. Many key studies around the field have led to growing interest, regarding the related risks and regulations.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχουν εισαγάγει την ιδέα των μη επανδρωμένων πλοίων. Πολλές βασικές μελέτες γύρω από τον τομέα οδήγησαν σε αυξανόμενο ενδιαφέρον, όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους και κανονισμούς.
Λέξη κλειδί :Unmanned vessels
Risks
Regulations
Researches
Μη επανδρωμένα πλοία
Κίνδυνοι
Κανονισμοί
Έρευνες
Διαθέσιμο από :2018-10-30 21:59:53
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-30 21:59:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalaitzoglou_Kourti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf