ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :MS "SEA DIAMOND" wreck removal
Δημιουργός :Kollia, Trisevgeni
Moraiti, Afroditi
Συντελεστής :Berketis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Tarantilis, Christos D. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In April 2007 the 1,500 passenger cruise ship SEA DIAMOND was involved in a tragic incident which resulted to the loss of two lives and the sinking of the vessel off Santorini Island. In addition, vessel's fuel, diesel, lube oil tanks as well as slops tanks were damaged while sinking causing a serious oil spill which threatened both the environment of this geologically significant place and the flourishing tourism trade of the island. In our dissertation we intend to provide thorough information about the incident as well as the ship itself and try to compare it to other cases so as to correlate them. As already known, under the supervision of the Greek authorities, both the owners and the insurers of the vessel teamed up with international experts and national clean-up responders to mount an emergency operation to counter this threat. As a consequence, this timely and professional operation managed to remove, directly from the sea surface, a large part of the released oil, thus limiting the contamination of the shores of the island. We shall briefly summarize the incident and the emergency on-water oil spill response operation, setting the achievements in relation to the obstacles faced and advantageous circumstances experienced. Above all, the choices of equipment used, strategies developed and practices employed are described so as to capture lessons learned for future use in similar potential cases. Furthermore, we shall mention most common wreck removal techniques along with the cases where they were applied as well as several thoughts that should be taken into consideration before deciding to undertake a wreck removal operation. In the context of the above, we intend to discuss possible options, obtain views from market experts, such as shipowners, P&I Clubs, adjusters and insurance brokers.
Τον Απρίλιο του 2007, το Κ/Ζ SEA DIAMOND, μεταφέροντας περίπου 1.500 επιβάτες, ενεπλάκη σε ένα τραγικό δυστύχημα που είχε ως κατάληξη την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών και την βύθιση του ιδίου του πλοίου πλησίον της Σαντορίνης. Επίσης, τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα που διέρρευσαν από τις δεξαμενές του πλοίου οι οποίες υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκειας της βύθισης, προκάλεσαν σοβαρού μεγέθους πετρελαιοκηλίδα η οποία απείλησε το περιβάλλον αυτής της γεωλογικά σημαντικής περιοχής καθώς και τον ακμάζοντα τουρισμό του νησιού. Στην διπλωματική μας εργασία έχουμε πρόθεση να παρέχουμε πληροφορίες για το συμβάν, το ίδιο το πλοίο καθώς και να συγκρίνουμε ανάλογες περιπτώσεις προκειμένου να τις συσχετίσουμε. Όπως είναι ήδη γνωστό, υπό την επίβλεψη των ελληνικών αρχών, οι ιδιοκτήτες και οι ασφαλιστές του πλοίου, σε συνεργασία με διεθνείς ειδήμονες στο χώρο της αντιρρύπανσης, συντάχθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή. Τα εν λόγω εγχείρημα είχε ως αποτέλεσμα τη απομάκρυνση από την επιφάνεια της θάλασσας μίας μεγάλης ποσότητας πετρελαιοειδών καταλοίπων αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω μόλυνση των ακτών του νησιού. Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τα εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν καθώς και τις συγκυρίες που ευνόησαν τη διεξαγωγή των εργασιών. Επίσης θα αναφέρουμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, τις στρατηγικές και τις τακτικές που εφαρμόστηκαν έτσι ώστε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και μαθήματα για μελλοντική χρήση σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέλος θα αναφερθούμε στις διαφορετικές τεχνικές ανελκύσεως ναυαγίων καθώς και τις ανάλογες περιπτώσεις όπου έχουν εφαρμοστεί όπως και κάποια βασικά κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν πριν κανείς προβεί στην ανάληψη μίας ναυαγιαιρεσίας. Στο πλαίσιο των παραπάνω θα αναφέρουμε πιθανές εναλλακτικές ζητώντας τις γνώμες ειδικών της αγοράς όπως πλοιοκτητών, P&I Clubs, διακανονιστές και ασφαλιστές.
Λέξη κλειδί :SEA DIAMOND
Wreck removal
Santorini
Ναυάγιο
Ανέλκυση
Σαντορίνη
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :31-10-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kollia_Moraiti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf

APPENDIX I.zip