ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καρτέλ στην ελληνική αγορά γάλακτος
Δημιουργός :Φόνσος, Αρμάνδος
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Είναι συχνό το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να επιλέγουν συνεργασίες με αθέμιτο χαρακτήρα αντί του υγιούς ανταγωνισμού, με τη συχνότητα αυτή να επιτείνεται εξαιτίαςτης τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Το θέμα της παρούσας εργασίας σχετίζεται με αυτήν ακριβώς την επιχειρηματική επιλογή, τη συμπαιγνία, επικεντρωμένη μάλιστα σε συγκεκριμένο προϊόν της αγοράς, την περίπτωση του εγχώριου καρτέλ γάλακτος όπως αυτό εντοπίστηκε και τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίοδο 2006-2007. Από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση η συμπαιγνία συνδέθηκε με την έμφυτη τάσητων επιχειρήσεων να επιδιώκουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού και τη διαμόρφωση τιμής που θα αποδώσει το μέγιστο κέρδος και παράλληλα αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του φαινομένου εξαιτίας τόσο των διαφορετικών μορφών της όσο και του πλήθους των παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στη δημιουργία της. Για την αντιμετώπισή της είναι θεσμικός ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με το εγχώριο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο να έχει προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές νόρμες (Άρθρο 1 Ν. 3959/2011).Τhere is a common practice from companies related to a choice of illegal cooperation instead of healthy competition. This choice is moρε likely because of the present economic recession. This study deals with this specific choice, focused in the case of domestic milk cartel which was located and punished from Competition Committee in 2006-2007. According to the relevant review, collusion was connected with the innate tendency of companies in order to seek the restriction of competition and the value formation for the maximum profit. Moreover, the complexity of the process was emerged, relatively to the different forms and the factors that can contribute to this process positively or negatively. The Hellenic Competition Committee has an institutional role in addressing this situation. The domestic legislative framework has been adapted in the related European norms (Article 1 Law 3959/2011).
Λέξη κλειδί :Συμπαιγνία
Καρτέλ Γάλακτος
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Ημερομηνία έκδοσης :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fonsos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf