ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία γραφικής διεπαφής για εντολές του UNIX
Δημιουργός :Σπυρόπουλος, Αντώνιος
Συντελεστής :Σπινέλλης, Διομήδης (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρίδας, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Ξυλωμένος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6468
Περίληψη :Το λειτουργικό σύστημα UNIX είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα δεδομένου ότι αποτελεί βάση για πολλές διανομές. Η μόνη διεπαφή που παρείχε για αρκετά χρόνια στον χρήστη ήταν η γραμμή εντολών. Oι εντολές που προσφέρονται στη γραμμή εντολών είναι εξαιρετικά ισχυρές. Η διαμόρφωσή τους, όμως, με επιλογές και ορίσματα είναι δύσκολη και απαιτεί συχνές αναφορές στην τεκμηρίωσή τους, διότι είναι δύσκολο κανείς να θυμάται τις διαθέσιμες παραμέτρους και τα ονόματά τους.Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μία γραφική διεπαφή η οποία μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία ορθών εντολών του UNIX ή ακολουθίας εντολών.
Operating system UNIX is one of the widest spread operating systems. It has many distributions for a plethora of devices. For many years, the only way to interact with the user was the command line. Commands offered in shell are really powerful. However, their execution with options and arguments is difficult, because users cannot remember all of them.The goal of this master thesis is to implement a graphical user interface which will guide the user on creating valid commands or bash scripts. The interface must present to the user which are the available options, arguments and their meaning. This information will be extracted from command source code and the documentation available at the operating system.
Λέξη κλειδί :Γραφική διεπαφή
Λειτουργικό σύστημα UNIX
Γραμμή εντολών
Εξαγωγή τεκμηρίωσης
Εντολές
Graphical user interface(GUI)
Operating system UNIX
Command line
Documentation
Command
Διαθέσιμο από :2018-09-26 22:12:33
Ημερομηνία έκδοσης :09/19/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-09-26 22:12:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyropoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf

Spyropoulos_2018.zip