ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ξενοδοχεία και Μοτέλ ως Επενδύσεις Εμπορικών Ακινήτων ∙ GIS λύσεις για Λιμάνια Σκαφών Αναψυχής και Θαλάσσιες Ζώνες ∙ Τα αίτια της Αστικής Εξάπλωσης ∙ Αξιολόγηση Επένδυσης που αφορά ανάγκη στέγασης του Ο.Π.Α.
Δημιουργός :Μοσχοβάκου, Δάφνη
Συντελεστής :Καφέζα, Ελεάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :166σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά», αποτελείται από τέσσερις ενότητες.Στην πρώτη ενότητα, «Ξενοδοχεία και Μοτέλ ως Επενδύσεις Εμπορικών Ακινήτων», εξετάζουμε τον χώρο των ξενοδοχείων-μοτέλ και τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν, αλλά και τις δυσκολίες και το ρίσκο που μπορεί να ενέχουν τέτοιου είδους επενδύσεις.Στη δεύτερη ενότητα, «GIS λύσεις για Λιμάνια Σκαφών Αναψυχής και Θαλάσσιες Ζώνες», παρουσιάζουμε την χρησιμότητα του GIS και ιδιαίτερα στον χώρο διαχείρισης των Τουριστικών Λιμένων, την συμβολή του προγράμματος στην βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων στο Υπουργείο Τουριστικής ανάπτυξης και παράλληλα εξηγήσαμε τα βήματα που ακολουθήσαμε κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Στην τρίτη ενότητα ασχοληθήκαμε με την αστική εξάπλωση και τα αίτια που την προκάλεσαν, δηλαδή τους ισχυρισμούς που επικρατούν για το ποια είναι τα πιθανά αίτια αυτής της πολεοδομικής εξάπλωσης, ενώ στηρίξαμε τις απόψεις μας αυτές σε παραδείγματα που αφορούν κυρίως την Αμερική.Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, σκοπός μας ήταν μέσα από την εξέταση τόσο της περιοχής όσο και του ίδιου του ακινήτου αλλά και μέσα από την ανάλυση ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου να δικαιολογήσουμε την απόφαση μας για αγορά ή όχι του ακινήτου στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή.
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις ακινήτων
Ξενοδοχειακός κλάδος
Geographic Information Systems (GIS)
Αξιολόγηση ακινήτων
Τουριστικά λιμάνια
Αστική εξάπλωση
Ημερομηνία :31-03-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mosxovakou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf