ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Prospective statistical surveillance in public health
Εναλλακτικός τίτλος :Προοπτική στατιστική παρακολούθηση στη δημόσια υγεία
Δημιουργός :Karatzas, Nikolaos
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Current research is a study of public health surveillance and refers to the applications of statistical quality control for that purpose. Sonesson and Bock(2003) presented a review paper and we are based upon this study. Wedevelop the methods presented in this paper. Simultaneously, we present simulations and the theoretical background behind these methods. Finally, as Sonesson and Bock presented bibliography until the year 2003, we are interested in presenting bibliography for the period 2003-2012. At this study we give an idea of how we may apply the main principles of Statistical Quality Control to the surveillance of public health. Methods suchas the CUSUM scheme and measures such as the Average Run Length and the expected delay are used for the construction of surveillance systems in the public health field. The optimality of these systems is an important factor since the public health surveillance demands the best results from us. These systems’ purpose is to detect peaks in the mean number of “events” in which case we should have an alarm. As a consequence, the purpose of these systems is to detect possible epidemics and through a prospective view weshould be warned in order to proceed in the appropriate preventive actions. We make a separation to our methods based on the assumption according to if the incidences are following a Poisson process or not. We also have three types of systems which are based on the temporal, spatial and spatial-temporalsurveillance factors. For each case of these factors, we analyse different methods.
Λέξη κλειδί :Public Health
Statistical Quality Control
CUSUM Schem
Average Run Length
Ημερομηνία έκδοσης :16-05-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karatzas-2012.pdf

Τύπος: application/pdf