ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οπισθοδρομικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις Ανθεκτική θεωρία ελέγχου και στοχαστικά διαφορικά παίγνια
Δημιουργός :Ρηγόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάδειξη της χρησιμότητας των οπισθοδρομικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων στο κριτήριο ανθεκτικού ελέγχου καθώς και στην αρχή στοχαστικής μεγιστοποίησης και στα στοχαστικά διαφορικά παίγνια
Λέξη κλειδί :Οπισθοδρομικές Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις
Στοχαστικά Διαφορικά Παίγνια
Κριτήριο Ανθεκτικού Ελέγχου
Στοχαστική Θεωρία Ελέγχου
Ημερομηνία έκδοσης :23-04-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rigopoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf