ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση και στη φτώχεια: Η περίπτωση των ΗΠΑ
Δημιουργός :Χήρης, Ιωάννης
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική διερευνάται το θέμα της επίδρασης του κατώτατουμισθού στην απασχόληση και την φτώχια, ειδικότερα στην περίπτωση των ΗΠΑ. Ηθεωρία, σε μικροοικονομικό επίπεδο, δείχνει ότι μια άνοδος του κατώτατου μισθούθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, ενώ και οι σχετικές απόψεις είναικάπως σκεπτικές ως προς την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου και στηναπασχόληση αλλά και στην καταπολέμηση της φτώχιας. Οι διάφορες εμπειρικέςμελέτες επιβεβαιώνουν την αρνητική επίδραση ή και την μη αποτελεσματικότητααυτού του μέτρου στην απασχόληση αλλά και στην φτώχια, ενώ η σχετική εμπειρίαδείχνει το ίδιο και στην περίπτωση της οικονομίας των ΗΠΑ, όπου η άνοδος τουκατώταου μισθού έχει συνοδευτεί με άνοδο της ανεργίας και με κάποια άνοδο στουςδείκτες φτώχιας ακόμα και την περίοδο πριν την κρίση. Εκφράζονται διάφορεςαπόψεις και ερμηνείες γιατί αυτό το μέτρο ενώ φαίνεται να έχει «αγαθές» προθέσειςείναι τελικά μάλλον αναποτελεσματικό. Η εργασία κλείνει με την σύνοψη τωντελικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από όλη την αναφορά σε θεωρία, απόψειςκαι εμπειρικές μελέτες πάνω στην επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόλησηκαι στην φτώχια, αλλά και με την παράθεση συγκεκριμένων προτάσεων, ώστε ναγίνει αυτό το μέτρο πιο αποτελεσματικό, συνδυαζόμενο με άλλα μέτρα, αλλά και πιομακροχρόνιων λύσεων πάνω στο θέμα της απασχόλησης και της φτώχιας οι οποίεςπεριλαμβάνουν επενδύσεις σε παιδεία και υγεία για ενδυνάμωση τηςπαραγωγικότητας της εργασίας ώστε αυτή να γινει ένας ελκυστικός παραγωγικόςσυντελεστής που να αμείβεται αξιοπρεπώς και επάξια χωρίς να χρειάζεται κρατικήπαράμβαση που στρεβλώνει την αγορά εργασίας και οδηγεί σε αρνητικές σχετικέςεπιπτώσεις.
Λέξη κλειδί :Επίδραση Κατώτατου Μισθού
Η.Π.Α.
Απασχόληση
Φτώχεια
Ημερομηνία έκδοσης :10-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chiris_2017.pdf

Τύπος: application/pdf