ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξευρωπαϊσμός δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα
Δημιουργός :Κρητίδου, Ελένη-Νικολέττα
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί μια επισκόπηση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού της Ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής από την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως σήμερα. Σκοπός επομένως της εργασίας μας είναι η ερμηνεία εξέλιξης της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα βάσει της θεωρίας και των εργαλείων του εξευρωπαϊσμού καθώς και των μηχανισμών εφαρμογής του.Συγκεκριμένα, η εργασία μας ακολουθεί την εξής διαδρομή: Ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τις θεωρητικές βάσεις εξευρωπαϊσμού και δημοσιονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια προχωρά στο κύριο μέρος της εργασίας παρατηρώντας την εφαρμογή της θεωρίας του εξευρωπαϊσμού στην Ελληνική δημοσιονομική πολιτική, εξετάζοντας δηλαδή τις κυριότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρατηρούνται τα προβλήματα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων καθώς και οι κυριότερες αιτίες τους. Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων αυτών συγκρίνουμε τα οικονομικά μεγέθη της χώρας πριν και μετά, καθώς και τις επιπτώσεις της ιδιότητας μέλους της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της Ευρωζώνης στα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Παρά των πολλαπλών ερμηνειών γίνεται κάθε προσπάθεια να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα προς κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας, αλλά και για μελλοντική αναφορά.Τέλος, προσφέρονται αφορμές για περαιτέρω προβληματισμό και προεκτάσεις για το μέλλον της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Ελλάδα
Εξευρωπαϊσμός
Δημοσιονομική Πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kritidou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf