ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην πρόσφατη οικονομική κρίση
Δημιουργός :Τρικοίλη, Θεανώ
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το Ευρωπαϊκό Σύστημα είναι αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας διαδικασίας που έχει επιτύχει την νομισματική ολοκλήρωση μέσω της υιοθέτησης ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και της κοινής νομισματικής και εξωτερικής πολιτικής από άλλες οικονομίες που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα το κοινό νόμισμα. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό επίτευγμα ιστορικά, καθώς οι εμπνευστές και οι δημιουργοί του ήταν υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους τις υφιστάμενες εθνικές οικονομικές ευαισθησίες και την αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες προκειμένου να διαμορφώνουν και να υλοποιούν τις νομισματικές πολιτικές. Ενώ παράλληλα στόχευαν σε μία υπερεθνική ενοποίηση, ώστε να λειτουργήσει η νομισματική ένωση (Grauwe, p. 312) .Καθίσταται λοιπόν σαφές, πώς για να μελετήσουμε τον ρόλο της ΕΚΤ στην πρόσφατη οικονομική κρίση, όπου είναι και ο σκοπός της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να γνωρίζουμε την δομή και την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής, τα οποία θα παρουσιαστούν στα δύο πρώτα κεφάλαια.Προς εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας είναι αναγκαία η ανάλυση του ορισμού της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2007 με 2008. Συγκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, θα δοθεί έμφαση στα αίτια της κρίσης, καθώς και στους τρόπους μετάδοσης της κρίσης των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι αποφάσεις Νομισματικής και πολιτικής που ακολούθησε η ΕΚΤ, προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες από την κρίση.Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης θα παρουσιαστεί ο ευπαθής χαρακτήρας της ΕΚΤ να αντιμετωπίσει επαρκώς τις διαταραχές που δέχθηκε η Ευρωζώνη, ως συνέπεια της ατελούς μορφής της και του ιδιόμορφου χαρακτήρα που παρουσιάζει. Στο τέταρτο κεφάλαιο επίσης θα μελετηθούν και οι αναγκαίες μεταβολές που θα πρέπει να υπάρξουν ώστε η Ευρωζώνη να μετεξελιχθεί σε μία άριστη νομισματική περιοχή.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Οικονομική Κρίση
Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Trikoili_2015.pdf

Τύπος: application/pdf