ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομετρική ανάλυση της μεταβλητότητας σε χρηματιστηριακούς δείκτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη και μελέτη της οικονομικής κρίσης
Δημιουργός :Παπαναστασίου, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές διαφέρουν από τις χρονολογικές σειρές που δεν περιέχουν δεδομένα από αποδόσεις μετοχών. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι οι αποδόσεις των μετοχών διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα λεγόμενα Stylized facts. Για αυτό τον λόγο τα βασικά μοντέλα των χρονολογικών σειρών όπως το ARMA αδυνατούν να τις μοντελοποιήσουν κατάλληλα. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τέτοιες σειρές χρησιμοποιούμε μοντέλα που αναφέρονται στην κλάση των conditional heteroscedastic models , τα ARCH,GARCH,EGARCH.Συλλέξαμε δεδομένα για τον δείκτη NYSE και DAX για χρονικό ορίζοντα 6 χρόνων (1/1/2008-31/12/2013) με στόχο να αναλύσουμε το φαινόμενο του volatility clustering και του leverage effect. Εντοπίσαμε το πιο κατάλληλο μοντέλο για την εκτίμηση της μεταβλητότητας στα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας τα Akaike και Schwarz’s κριτήρια. Διαπιστώσαμε ότι η μεταβλητότητα στην αρχή της υπο μελέτης περιόδου είναι πολύ υψηλή και στο τέλος της πολύ μικρή και την συνδέσαμε με την οικονομική κρίση του 2008.Τελος αναλύουμε την μεταβλητότητα σε δείκτες που σχετίζονται με τον χρηματοοικονομικό τομέα και την κατανάλωση και μελετώντας κάποιους δείκτες της πραγματικής οικονομίας προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους τομείς που επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό η οικονομική κρίση.
Λέξη κλειδί :Μεταβλητότητα
Αποτέλεσμα Μόχλευσης
Volatility
Leverage Effect
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papanastasiou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf