ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
Δημιουργός :Μπέλλου, Βενετία
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας είναι η κυριότερη εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. που καθορίζει τις σχέσεις με τις γειτονικές ανατολικές και νότιες χώρες-εταίρους. Δημιουργήθηκε το 2004 με απώτερο σκοπό την εμβάθυνση τω σχέσεων αλλά και την ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις εξαιτίας των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Μέσα από αυτή την πολιτική η Ε.Ε. προωθεί την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία μέσα από την διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία. Ωστόσο, προσφέρει μια προνομιούχο σχέση με τις χώρες αυτές και δίνει κίνητρα ώστε να επιτευχθεί η γρήγορη εναρμόνισημε την νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. Η Ε.Ε. μέσα από την ΕΠΓ αναδεικνύει τη παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή, διατηρεί την ασφάλεια στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της και επηρεάζει τις εξελίξεις στη γειτονική περιοχή. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Στα πρώτα κεφάλαια θα εξετάσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε η πολιτική αυτή αλλά και την διαμόρφωση της όπως αυτή έγινε μέσα από τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν, θα δούμε τα μέσα χρηματοδότησης των χωρών που ανήκουν στην πολιτική και το πώς διαμορφώνονται τα σχέδια δράσης για την κάθε χώρα με βάση τις ανάγκες της. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις περιφερειακές διαστάσεις της ΕΠΓ, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Νότια γειτονιά της Ε.Ε. Στην επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας σε δύο χώρες τις Νότιας Γειτονιάς, της Αιγύπτου και της Τυνησίας με κύριο σκοπό να δούμε την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις προς το συμφέρον και των δύο μερών και τις ανταμοιβές που δίνει η Ε.Ε. στη χώρα που δείχνει την καλύτερη απορρόφηση της χρηματοδότησης. Ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η επίτευξη των στόχων των σχεδίων δράσης των χωρών αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε τις αναθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί η ίδια η Επιτροπή προς την βελτίωση της ΕΠΓ και τέλος γίνεται μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας σε θέματα που αποτελούν κύρια πεδία αντιπαράθεσης. Καταλήγοντας, δίνονται κάποια συμπεράσματα σύμφωνα με την πορεία της πολιτικής αυτής και τις προοπτικές από εδώ και πέρα.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
Ανατολική Εταιρική σχέση
European Neighborhood Policy
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bellou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf