ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cost- benefit analysis of an investment project: a hydrogen fuel cell bus project for the city of Athens, Greece
Δημιουργός :Mitsotaki, Eleana
Συντελεστής :Xepapadeas, Anastasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The present Master Thesis aims to provide a cost-benefit analysis of a project involving the intergration of a small fleet of Hydrogen Fuel Cell Buses in a daily public transport operation in the capital of Greece, along with the development of the associated infrastructure. The study illustrates the potential that FC technology has in tackling the challenge of decarbonisation, a majon challenge strongly connected with concerns surroundings national security, the economy and the environment.
Λέξη κλειδί :Cost- Benefit Analysis
Hydrogen FC Technology
Fuel Cell Buses
European Union
Decarbonization
Public Transport
Δημιουργήθηκε :22-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitsotaki _2016.pdf

Τύπος: application/pdf