ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Global financial crisis. A focus on the U.S. 2007-2009 crisis
Δημιουργός :Μαυροειδή, Παναγιώτα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Kωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6398
Περίληψη :This paper discusses the global financial crisis with a main focus on the U.S. crisis during the period 2007-2009. The causes as well as the events and factors that led to the build- up of the financial crisis in the United States are thoroughly analyzed. Towards the end of this paper we examine the major events that took place in Europe during the same period and later due to the global financial crisis.
Η παρούσα εργασία αναλύει την παγκόσμια οικονομική κρίση με έμφαση στην κρίση που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά την περίοδο 2007-2009. Περιγράφονται οι αιτίες και οι αφορμές της κρίσης καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα κατά τη διάρκειά της. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται με συντομία τα κυριότερα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο αλλά και στη συνέχεια ως συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Λέξη κλειδί :Global financial crisis
U.S.A.
Παγκόσμια οικονομική κρίση
Η.Π.Α.
Διαθέσιμο από :2018-07-17 23:02:49
Ημερομηνία έκδοσης :06/19/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-17 23:02:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavroidi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf