ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of the "Open Market Reform" on China's economy
Δημιουργός :Qin, Yezhen
Συντελεστής :Pechlivanos, Lambros (Επιβλέπων καθηγητής)
Bilias, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6375
Περίληψη :In this thesis, I use microeconomic and macroeconomic methods to analyze the impact of the economic reform on China's economy. To begin with, I explore the reason why China decided to transform from Central Planning to Market Economy. Then, I collect data and analyze the economic achievements that China has made over 40 years. In Chapter 3, I analyze the structural change inside the Chinese economy and in Chapter 4, I focus on the market liberalization, analyzing the price liberalization, FDI, privatization of SOEs and monopoly.
Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιώ μέθοδο μακροοικονομιή και μικροοικονομική να αναλύσω την επίδραση της απελευθέρωσης των αγορών στην Κινεζική οικονομία. Η εργασία χωρίζεται κυρίως σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι για τα επιτεύγματα που κατέφερε η Κίνα σε 40 χρόνια. Το δεύτερο μέρος είναι για την εξέλιξη της Κινεζικής οικονομίας μέσα της. Το τρίτο μέρος είναι για την απελευθέρωση των αγορών, εστιάζοντας σε FDI και μονοπώλιο.
Λέξη κλειδί :Liberalization
Economy
Market
Reform
China
Απελευθέρωση
Οικονομία
Αγορά
Μεταρρύθμιση
Κίνα
Διαθέσιμο από :2018-07-02 14:39:27
Ημερομηνία έκδοσης :06/13/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-02 14:39:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Qin_2018.pdf

Τύπος: application/pdf