ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of hedge of funds strategies
Δημιουργός :Γήτα, Χριστίνα
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :165 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :The financial system is undoubtly one of the most important factors of economy of all countries. Banks constitute sovereign part of financing sectorof every country. The importance of banking system has led to the need of its monitoring, evaluation of its course and efficiency. The aim of this diploma thesis is to provide primarily information about the conducting framework of the analysis of alternative investments called Hedge of funds which are mainly popular abroad for investors who wishes high returns and take the proportionate risk as well. The use of Hedge Funds has become widely known during the last twenty years. This thesis on the analysis of hedge funds offers investors a more quantitative understanding of this topic, providing a complete guide to portfolio techniques, asset allocation, performance measurement and product selection in the alternative investment world. Hedge funds are the fastest growing sector of the financial industry, and yet the least understood, by market professionals.
Λέξη κλειδί :Hedge funds
Στρατηγικές hedge funds
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Μοντέλο FAMA
Ημερομηνία έκδοσης :18-10-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gita_2010.pdf

Τύπος: application/pdf