ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :EU legislation in the field of M&As: evidence from case law studies in the Greek and the EU law system
Δημιουργός :Papastergiou, Foteini G.
Συντελεστής :Pliakos, Asteris (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Presentation of the legal aspects of the merger and acquisitions phenomenon in the Greek and European legal system and comparative presentation of the legal framework of mergers and acquisitions in enterprises and banks. Greek and European case law on mergers and acquisitions.
Παρουσίαση των νομικών πτυχών του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό σύστημα και συγκριτική παρουσίαση του νομικού πλαισίου των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομολογία στον τομέα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
Λέξη κλειδί :Mergers
Aquisitions
European law
Case law
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Νομολογία
Ημερομηνία έκδοσης :31-05-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :03-07-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papastergiou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf