ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων κύριας μνήμης
Εναλλακτικός τίτλος :Technologies for main memory data analysis
Δημιουργός :Φραγκούλης, Μάριος
Συντελεστής :Spinellis, Diomidis (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Τα ψηφιακά δεδομένα έχουν αναδειχθεί σε καθοριστικό πόρο για την επίλυση επιστημονικών και επιχειρηματικών προβλημάτων και για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με αυτό το σκοπό οι επιστημονικές και επιχειρηματικές κοινότητες διεθνώς προσπαθούν να εξάγουν γνώση από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Η έγκαιρη αξιοποίηση των δεδομένων επηρεάζει σημαντικά την επιστημονική πρόοδο, την ποιότητα ζωής, και την οικονομική δραστηριότητα.Στην ψηφιακή εποχή η αποδοτική επεξεργασία και η αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων στην κύρια μνήμη μπορεί να προάγει την αποδοτικότητά της ειδικά αν συνδυαστεί με νέες αρχιτεκτονικές συστημάτων λογισμικού. Ταυτόχρονα όμως απαιτούνται χρήσιμα και χρηστικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων της κύριας μνήμης για να ικανοποιήσουν σημαντικές περιπτώσεις χρήσεις που δεν πληρούνται από τεχνολογίες βάσεων δεδομένων και γλωσσών προγραμματισμού.Today’s systems employ multiple levels of control for various data management aspects, such as querying, naming, access control, storage reclamation, and organisation. An indicative example concerns the programming language and the file system, both of which manage storage and performbuffering. This separation of concerns in the conventional architecture accounts for double system workload, independent optimisation of memory levels, and increased system software development costs. The current trend of establishing standard interfaces for clean communicaton between modules, isolated in their own corners with local authority, is shortsighted. Data management has become a crucial aspect of system operation, yet we continue to walk along lines drawn decades ago. We trust programming languages to deliver data resident in main memory, utilise explicit operating system calls to access files on disk, and rely on translation code to access database data. We manage data differently with respect to their longevity, we underutlize ourmemory hierarchy as well as impose increased software applicaton development costs.
Λέξη κλειδί :Τεχνολογίες ανάλυσης
Δεδομένα κύριας μνήμης
Memory data analysis
Γλώσσα προγραμματισμού
Computer programming languages
Ημερομηνία έκδοσης :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fragoulis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf