ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brand equity assessment: A computational model for mining consumer perceptions in social media
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση καταναλωτικής αξίας εταιρικής επωνυμίας: Υπολογιστικό μοντέλο εξόρυξης αντιλήψεων καταναλωτών από τα κοινωνικά δίκτυα
Δημιουργός :Pournarakis, Demitrios
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Giaglis, George. M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The proliferation of Big Data & Analytics in recent years has compelled marketing practitioners and business decision-makers to search for new methods for generating insights when faced to measure brand performance during campaign appraisals. Marketers are constantly asked by upper management to justify the impact of online marketing activities in terms of brand performance in the marketing mix. Financial measures such as sales and profit provide partial indicators of brand performance, leading marketers to also turn towards assessment of intangible market based assets such as brand equity. To address this gap, marketers over the past 20 years have introduced various approaches that assess key conceptual dimensions of brand equity from a consumer perspective.Ένα από τα βασικά στοιχεία το οποίο παραδοσιακά έχει πρωταρχικό ρόλο κατά την χάραξη της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η επίδοση που έχουν οι προωθητικές ενέργειες στο καταναλωτικό κοινό. Οικονομικοί δείκτες, όπως οι πωλήσεις και τα κέρδη, προσφέρουν μια μονοδιάστατη εικόνα της αξίας της επωνυμίας, με αποτέλεσμα ο εμπορικός κόσμος να στραφεί επίσης και στην διάσταση του υπολογισμού ενός άυλου αλλά πολύ σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, ευρύτερα γνωστό στην βιβλιογραφία ως «καταναλωτική αξία εταιρικής επωνυμίας». Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού έχουν εισαχθεί διάφορες προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια, που αξιολογούν βασικές διαστάσεις της αξίας εταιρικής επωνυμίας από τη σκοπιά του καταναλωτή.
Λέξη κλειδί :Big Data
Analytics
Computational model
Social media
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pournarakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf