ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναζήτηση και εύρεση εργασίας: Μια εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς
Δημιουργός :Γεωργίου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :303 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εννοιολογική κατασκευή του Ψυχολογικού Κεφαλαίου (Psychological Capital) αποτελεί μια θετική ψυχολογική κατάσταση ανάπτυξης την οποία συνθέτουν οι ψυχολογικοί πόροι της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αυτεπάρκειας και της ανθεκτικότητας. Προηγούμενες εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο επηρεάζει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων στην εργασία, όπως και την εργασιακή και ακαδημαϊκή απόδοση, ενώ αποτελεί ένα εννοιολογικό κατασκεύασμα, το οποίο είναι ανοιχτό σε αλλαγή και ανάπτυξη. Ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας όμως, έχει μετά βίας εξεταστεί. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να επεκτείνει τη βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας και της ανεργίας, θεωρώντας το ψυχολογικό κεφάλαιο ως προγνωστικό παράγοντα των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας και μέσω αυτών, των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, εξετάζει την επίδραση της προνοητικής προσωπικότητας και της κύριας αυτό-αξιολόγησης στο ψυχολογικό κεφάλαιο και στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας γενικότερα. Τέλος, ακολουθώντας έναν πειραματικό σχεδιασμό, η παρούσα έρευνα εφαρμόζει, για πρώτη φορά, το μοντέλο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο ψυχολογικό κεφάλαιο (PCI) των Luthans et al. (2006) στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Κατά συνέπεια, μελετάται και η επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Τα αποτελέσματα πριν και μετά σχεδιασμού παρέχουν αρχική υποστήριξη ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, τα άτομα που έλαβαν την εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο είχαν περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία ενώ λάμβαναν περισσότερες προτάσεις για εργασία.
Λέξη κλειδί :Ψυχολογικό κεφάλαιο
Συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας
Αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας
Προνοητική προσωπικότητα
Κύρια αυτό-αξιολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης :16-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgiou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf