ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Financial statement fraud/ Error indicators
Δημιουργός :Δεδάκη, Αριστέα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επιλέχθηκε και συντάχθηκε με σκοπό να παρουσιάσει το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω ουσιωδών σφαλμάτων και απατηλών ενεργειών και να εξετάσει τις ενδείξεις που μπορεί να αποκαλύπτουν τέτοιες ενέργειες. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση κάνουν την εμφάνισή τους πολλά εταιρικά σκάνδαλα λόγω διάπραξης απάτης στις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό την παραπλάνηση των χρηστών τους. Η λογιστική απάτη διαπράττεται κυρίως από τη διοίκηση και οφείλεται σε διάφορες πιέσεις, κίνητρα και ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν αλλά και στα προσωπικά χαρακτηριστικά των στελεχών. Η παραποίηση των οικονομικώνκαταστάσεων γίνεται μέσω της χειραγώγησης διάφορων λογαριασμών με λογιστικές μεθόδους και τεχνάσματα, καθώς και με εμφάνιση πλαστών δικαιολογητικών με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
Λέξη κλειδί :Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων
Εταιρικό σκάνδαλο
Λογιστική απάτη
Ελεγκτικό όργανο
Ημερομηνία έκδοσης :19-08-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dedaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf