ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμβιωτικοί μηχανισμοί σε συστήματα πλοήγησης, αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων
Εναλλακτικός τίτλος :Symbiotic mechanisms in navigation systems, and data seeking and retrieval
Δημιουργός :Έβερτ, Παναγιώτης
Evert, Panagiotis
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6325
Περίληψη :Ο Licklider στην εργασία του με τίτλο Συμβίωση Ανθρώπου-Υπολογιστή πρότεινε μία αδιατάρακτη σχέση ανθρώπου υπολογιστή από την οποία θα επωφελούνται και τα δύο μέρη. Στην εποχή του δεν υπήρχε η τεχνολογία για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, αλλά οι σημερινές ανακαλύψεις της νευροφυσιολογίας μαζί με την πρόοδο στον παράλληλο προγραμματισμό και τις περιφερειακές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη συμβιωτικών μοντέλων που θα αντιμετωπίζουν τον ολοένα αυξανόμενο «ωκεανό» δεδομένων που δυσχεραίνουν την πλοήγηση, αναζήτηση και ανάκτηση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία ενδελεχής ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας μαζί με το πολλά υποσχόμενο project MindSee, το οποίο στηρίζεται στο όραμα του Licklider, και αποτελεί μία επέκταση της μηχανής αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας SciNet, την οποία και μετατρέπει σε πλήρως συμβιωτικό σύστημα.
Licklider in his 1960 paper Man Computer Symbiosis proposed an undisturbed relation between man and computer from which will benefit both. In his era there was not enough technology to make it feasible, but today’s findings in neurophysiology along with the progress in parallel computing and peripheral devices, give the chance to develop symbiotic models to deal with the growing oceans of data that are making navigation, search and retrieval extremely difficult. In the present paper a thorough review of literature is presented along with a promising project called MindSee that is based on Licklider’s vision, and offers an extension which transforms the search engine for scientific papers called SciNet to a fully symbiotic system.
Λέξη κλειδί :Συμβίωση
Συσσώρευση δεδομένων
Επιστημονική βιβλιογραφία
Νευροφυσιολογία
Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Symbiosis
Data curation
Scientific literature
Neurophysiology
Man-machine interaction
Διαθέσιμο από :2018-06-29 15:49:51
Ημερομηνία έκδοσης :06/13/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-29 15:49:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Evert_2018.pdf

Τύπος: application/pdf