ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brexit & οικονομικές συνέπειες
Δημιουργός :Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6310
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των Οικονομικών Συνεπειών του Brexit, με κάποια επιφύλαξη, καθώς είναι και θα συνεχίσουν να είναι εν εξελίξει οι διαπραγματεύσεις το προσεχές διάστημα ενός τουλ. έτους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος και στους λόγους ψήφισης του Brexit, καθώς και στην Οικονομική Πολιτική που ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο πριν και μετά την ένταξή του στην ΕΕ (1973). Επίσης, γίνεται λεπτομερής αναφορά σε τομείς που έχουν ήδη πληγεί, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και παρουσιάζονται τα πιθανά σενάρια σύνοψης εμπορικών συμφωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, οι συνέπειες στις ροές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και στην Μεταναστευτική Πολιτική που δύναται να εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης. Τέλος, διαπραγματεύεται τις πιθανές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε επιλογής, καθώς και τη σημασία που θα έχουν αυτές οι επιλογές στην πορεία των κρατών προς την Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ολοκλήρωση. Η ερώτηση που τίθεται είναι αν τελικά αξίζει το Ηνωμένο Βασίλειο να επωμιστεί το βάρος των οικονομικών συνεπειών για να είναι εκτός της ΕΕ για λόγους που δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς.
The purpose of this thesis is to analyze the Economic Consequences of Brexit as an issue ongoing. Initially, refers to the results of the Referendum, as well as to the Economic Policy followed by the United Kingdom before and after its accession to the EU (1973). In addition, a detailed reference is made to areas such as the automotive industry and financial services, as well as possible scenarios of a UK trade agreement.
Λέξη κλειδί :Αποχώρηση
Οικονομικές συνέπειες
Δημοψήφισμα
Brexit
Economic consequences
Referendum
Διαθέσιμο από :2018-06-27 19:09:50
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-27 19:09:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntai_2018.pdf

Τύπος: application/pdf