ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτικές απασχόλησης
Εναλλακτικός τίτλος :Employment policies
Δημιουργός :Γλέζος, Δημήτριος
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει και βιβλιογραφικές αναφορέςI
Φυσική περιγραφή :57 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6290
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το ζήτημα των πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρώθηκε μέσα από τρία κεφάλαια, όπου πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο ασχολήθηκε με την ανεργία και τις συνέπειές της, καθώς και με τα είδη αυτής. Επίσης καταγράφηκαν τα αίτια της ανεργίας καθώς και οικονομικές θεωρίες. Σήμερα η κρίση που πλήττει την Ελλάδα, φαίνεται να σπέρνει το πανικό για την ασφάλεια του δημόσιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, οι άνθρωποι είναι πιο εκπαιδευμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας.Το δεύτερο κεφάλαιο έπειτα εστίασε στις πολιτικές απασχόλησης όπου πιο αναλυτικά μέσα από εννοιολογικές προσεγγίσεις εστίασε στις ενεργητικές μορφές ενίσχυσης απασχόλησης, την ανεργία στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και Προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης αλλά και με τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της απασχόλησης.Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο στη συνέχεια, εμβάθυνε στη μακροχρόνια ανεργία, τα επίπεδα και τις τάσεις αλλά και τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στους νέους τα οποία είναι ανησυχητικά στις χώρες που πλήττονται από την κρίση. Έγινε αναφορά πως τα όρια μεταξύ απασχόλησης, ανεργίας και αεργίας δεν είναι σαφή και πως τα εθνικά ποσοστά μακροχρόνιας μη απασχόλησης διαφέρουν περισσότερο από τα βραχυχρόνια ποσοστά. Από την αρχή της κρίσης, ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας έχει αυξηθεί σημαντικά και ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ατόμων με ενδιάμεσο επίπεδο δεξιοτήτων εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό σε αρκετές χώρες. Τέλος, η εργασία έκλεισε με τον επίλογο όπου καταγράφηκαν τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία.
The present study dealt with the issue of employment policies and was completed through three chapters, where more specifically, the first chapter dealt with unemployment and its consequences, as well as with its forms. The causes of unemployment as well as the economic theories were also recorded. Today the crisis that affects Greece seems to spread panic on the security of public debt globally. Due to the high unemployment rate, people are more trained to face the labor market difficulties.The second chapter then focused on employment policies, where more explicitly through conceptual approaches, it focused on active forms of employment promotion, unemployment in Greece in the last decade and Active Employment Policies Programs and the link with the European Employment Strategy. The third and final chapter then deepened in the long-term unemployment, levels and trends, as well as the long-term unemployment rates among young people which cause concerns in the countries affected by the crisis. It has been reported that the boundaries between employment, unemployment and inactivity are not clear and that national long-term non-employment rates differ more than short-term rates. Since the beginning of the crisis, the risk of long-term unemployment has increased significantly and the risk of long-term unemployment among middle-skilled people is still alarmingly high in several countries. Finally, the research was completed with the main conclusions drawn from the entire study.
Λέξη κλειδί :Μακροχρόνια ανεργία
Πολιτικές απασχόλησης
Οικονομική κρίση
Νεανική ανεργία
Ενίσχυση απασχόλησης
Long-term unemployment
Employment policies
Economic crisis
Youth unemployment
Employment aid
Διαθέσιμο από :2018-06-22 18:43:18
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-22 18:43:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Glezos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf