ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική οικονομική κρίση ως εφαλτήριο για την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Δημιουργός :Κοκκορού, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6286
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, πώς η οικονομική κρίση χρέους συνέβαλε στη σημαντικότερη μεταρρύθμιση προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Συγκεκριμένα, πώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε η Ελλάδα, ως η πιο ευάλωτη οικονομία λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας, απειλώντας ευθέως την σταθερότητα της. Εν συνεχεία, πώς κατέστη σαφές, ότι η ελληνική οικονομική κρίση είχε μετατραπεί σε πρόβλημα για το σύνολο της Ευρωζώνης, λόγω της πιθανής μετάδοσής της, υπό την μορφή επιδημίας, σε άλλα Κράτη - Μέλη, οδηγώντας σε θεσμικές αλλαγές προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, για την αντιμετώπιση της και την αποφυγή επανάληψης της στο μέλλον.Για αυτό, στην πρώτη ενότητα της εργασίας, θα αναφερθεί συνοπτικά το χρονικό της διεθνούς οικονομικής κρίσης, θα δοθεί έμφαση στο πως ξεκίνησε, πως επεκτάθηκε και εξελίχθηκε στην ΕΕ, την Ευρωζώνη και τελικά στην Ελλάδα.Στην συνέχεια, γίνεται η ανάλυση των κύριων παθογενειών που πλήττουν την Ελληνική Οικονομία εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, οι οποίες ανεδείχθησαν με την έλευση της οικονομικής κρίσης και την οδήγησαν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών για την επιτήρηση των Χρηματοπιστωτικών, Οικονομικών και Δημοσιονομικών Πολιτικών των Κρατών –Μελών, με σκοπό την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης και την αποτροπή των επικίνδυνων μεταδοτικών συνεπειών της στα άλλα Κράτη - Μέλη της ευρωζώνης.Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι προοπτικές προς την οικονομική, δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική ολοκλήρωση της ΟΝΕ με σκοπό την δημιουργία ενός χώρου σταθερότητας και ευημερίας των Κρατών - Μελών της, στον οποίο αναμφισβήτητα ανήκει και η Ελλάδα.Τέλος, στην τελευταία ενότητα ανακεφαλαιώνονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας.Για την εκπόνηση της εργασίας, έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από επιστημονικά συγγράμματα και ακαδημαϊκές αναλύσεις, από έρευνες Αρχών και Οργάνων όπως η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ, κτλ, καθώς και γνωστών Οργανισμών που δημοσιεύουν Δελτία Τύπου για την οικονομική κατάσταση χωρών όπως ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, κ.α. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί ιστοσελίδες, άρθρα εφημερίδων, κτλ, που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το εν λόγω θέμα.
The present dissertation was elaborated during the attendance at the department of European and International studies of Economi University. The aim of the present dissertation is to show the major afflictions that offend Greek economy and to point out the main proposals in order to solve them and to alleviate our country from the prevalent situation.
Λέξη κλειδί :ONE
Eμβάθυνση EE
EMU
Deepening EU
EE
Διαθέσιμο από :2018-06-21 14:00:05
Ημερομηνία έκδοσης :06/21/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-21 14:00:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kokkorou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf