ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία κεφαλαίου: Πως επηρεάζει τις δυασυνοριακές επενδύσεις εντός της Ευρωζώνης
Δημιουργός :Γιαννοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γιαμουρίδης, Δανιήλ (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι διασυνοριακές επενδύσεις θεωρούνται από την πλειονότητα των μελετητών ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης καθώς παρατηρείται μια θετική σχέση μεταξύ των ξένων επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η συζήτηση γύρω από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσέλκυσή τους έχει επανέλθει εντονότερα τα τελευταία χρόνια μετά την έλευση της οικονομική κρίσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί μια πλούσια βιβλιογραφία και έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες ως προς τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι κρίνονται σημαντικοί και καθοριστικοί για την προσέλκυση των ξένων επενδυτών. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να δώσει μια εικόνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις εντός των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορολογικούς.
Λέξη κλειδί :Διασυνοριακές – άμεσες ξένες επενδύσεις
Ευρωζώνη
Φορολογία κεφαλαίου
Φορολογικοί συντελεστές
Αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannopoulou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf