ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Implied volatility measures and future stock returns
Δημιουργός :Αλεξίου, Νικόλαος
Συντελεστής :Γιαμουρίδης, Δανιήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Πληροφορίες που περιέχονται στην αγορά των δικαιωμάτων θα έπρεπε να απορροφώνται από την αγορά των μετοχών άμεσα αν οι αγορές ήταν αποτελεσματικές. Όμως πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν δείχνουν ότι με τη χρήση δεδομένων από την αγορά των δικαιωμάτων μπορούν να γίνουν σημαντικές προβλέψεις για τις αποδόσεις καθώς και την μεταβλητότητα των μετοχών.
Λέξη κλειδί :Implied Volatility (IV)
Stock returns
Fama-MacBeth regressions
Cumulative performance
Ημερομηνία έκδοσης :22-10-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexiou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf