ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορές ιδίων μετοχών στην Ελλάδα
Δημιουργός :Δρούσια, Αγγελική
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :290 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εξετάζει διεξοδικά τις αγορές ιδίων μετοχών στην Ελλάδα. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή της δραστηριότητας επαναγορών από τον Ιούνιο του 2000 έως και τον Δεκέμβριο του 2010. Σε αυτό το διάστημα ανακοινώθηκαν 615 προγράμματα επαναγοράς. Από τον Αύγουστο του 2005 οι εταιρείες ανακοινώνουν ξεχωριστά ανά ημέρα λεπτομερή στοιχεία για τις συναλλαγές απόκτησης ιδίων μετοχών. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 εντοπίζονται 7.619 ανακοινώσεις αγορών ιδίων μετοχών. Ο όγκος των στοιχείων είναι αρκετά μεγάλος ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ανάλογος με άλλων μεγαλύτερων αγορών
Λέξη κλειδί :Αγορές ιδίων μετοχών
Αγορά κεφαλαίου
Στατιστικοί έλεγχοι
Ημερομηνία έκδοσης :23-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Drousia_2016.pdf

Τύπος: application/pdf