ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of the accounting standards on financial reporting quality
Δημιουργός :Χατζάτογλου, Χρήστος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι μια κοινωνική επιστήμη που στο πέρασμα των ετών αναπτύχθηκε με τοπικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρασε χώρα. Η Ελλάδα με την σειρά της έχει αναπτύξει τα δικά της λογιστικά πρότυπα όπου υπάρχει ένα συνοθύλευμα πηγών με κανόνες οι οποίοι αρκετές φορές είναι αντικρουόμενοι,χωρίς να είναι ξεκάθαρο τελικά ποιοί υπερισχύουν. Οι πηγές των Ελληνικών λογιστικών προτύπων είναι το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τηνκωδικοποίηση των λογαριασμών, ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο κώδικας περί ανωνύμων εταιρειών νόμος 2190/1920, ο κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών καιδιάφορα προεδρικά διατάγματα.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
International accounting standards board (IASB)
Ποιοτική Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatzatoglou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf