ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων υπό το πρίσμα της ενισχυμένης συνεργασίας
Δημιουργός :Γαβάκη, Παρασκευή
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6262
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της ευέλικτης ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεων κυρίως λόγω των σοβαρών προβλημάτων και φαινομένων με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη η Ένωση, όπως η τρομοκρατία, η προσφυγική κρίση και πολλά άλλα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα βοηθούσε ιδιαιτέρως η μελέτη του μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της.Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία γίνεται η μελέτη της Ενισχυμένης Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η ενισχυμένη συνεργασία δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα χωρών να δρουν μαζί, χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή του συνόλου των χωρών, καθώς, όποια μέλη δεν επιθυμούν, μπορούν να μη συμμετέχουν, χωρίς να παρεμποδίζουν του υπόλοιπους να προχωρούν σε συνεργασίες.Μέσα από την παρούσα εργασία, εστιάζουμε στις προϋποθέσεις και τους όρους για μια αποδοτική ενισχυμένη συνεργασία, τα οικονομικά και κοινωνικά της οφέλη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις νομικές και πολιτικές πτυχές της.
In recent years, the question of flexible integration into the European Union has been the subject of controversy, mainly because of the serious problems and phenomena facing the Union, such as terrorism, the refugee crisis and much more. From this perspective, it would be particularly helpful to study the mechanism of enhanced cooperation and how it works.To this end, the present study examines Enhanced Cooperation in the European Union by presenting all aspects of this project.Enhanced co-operation enables a group of countries to act together without the need for the participation of all countries, since, any members that do not want it, may not participate without hindering the others from proceeding with co-operation.Through this paper, we focus on the conditions for an efficient, enhanced cooperation, economic and social benefits for the countries of the European Union as well as its legal and political aspects.
Λέξη κλειδί :Eυρώπη
Ενισχυμένη συνεργασία
Ευρωπαϊκή ενοποίηση
Ευρωπαϊκές πολιτικές
European Stability Mechanism (ESM)
ΚΕΠΠΑ
Διαθέσιμο από :2018-06-18 15:25:06
Ημερομηνία έκδοσης :06/18/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-18 15:25:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gavaki_2018.pdf

Τύπος: application/pdf