ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :1) Calculation of property value in Piraeus 2) The application of GIS in land market and their use in Greece and abroad
Εναλλακτικός τίτλος :1) Υπολογισμός της Αξίας Ακινήτου στον Πειραιά2) Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( GIS ) στην κτηματαγορά και η χρήση τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Δημιουργός :Ρέππας, Παρασκευάς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι ακαδημαϊκός και εμπεριέχει τα εξής:1. Περιγραφή του ακινήτου.• Τοποθεσία ακινήτου.• Χωροθέτηση ακινήτου.• Πολεοδομικά χαρακτηριστικά.2. Τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, όψεις και φωτογραφική αποτύπωση.3. Τρέχουσα εκτίμηση του ακινήτου.
Λέξη κλειδί :Κτηματαγορά
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωπληροφοριακά συστήματα (GIS)
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Reppas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf