ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :1ο μέρος "Μετάφραση με τίτλο: What happens to household formation in a recession" . 2ο μέρος "GIS". 3ο μέρος "Εκτίμηση ακινήτου"
Εναλλακτικός τίτλος :1st part "Translation" with the title: What Happens to Household Formation in a Recession”. 2nd part "GIS". 3rd part "Property Assessment"
Δημιουργός :Κοτοπούλη, Σπυριδούλα
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη:Α΄ ΜΕΡΟΣ: Πρόκειται για τη μετάφραση της ειδικής έκθεσης του Gary Painter, με θέμα: «What Happens to Household Formation in a Recession». Αναφέρεται δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της ύφεσης.Β΄ ΜΕΡΟΣ: Φέρει τον τίτλο «Χρήση του G.I.S. στην Κτηματαγορά». Επιδιώκει να αναδείξει τη δυνατότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.) να αποτελέσουν ένα εργαλείο διαχείρισης δεδομένων, ανάλυσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και τελικά λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις εφαρμογών Real Estate.Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Αφορά στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφειακών χώρων σε κτίριο επί της οδού Νίκης, στη θέση Ν. Φιλοθέη, στο Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής.
Λέξη κλειδί :Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Κτηματαγορά
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotopouli_2015.pdf

Τύπος: application/pdf