ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εκπτωτική πολιτική
Δημιουργός :Βαΐου, Ευθυμία
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αναμφίβολα, στόχος κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μία αγορά είναι η επίτευξη κέρδους. Κατά την προσπάθεια επίτευξης του παραπάνω στόχου οι επιχειρήσεις προβαίνουν κατά καιρούς σε διάφορες ενέργειες, μερικές από τις οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή διεξαγωγή του ανταγωνισμού στην εξεταζόμενη αγορά, μειώνοντας την έντασή του, αλλά και την μακροχρόνια κοινωνική ευημερία, η οποία για τις αρχές ανταγωνισμού ταυτίζεται με την ευημερία ή το πλεόνασμα των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό οι εκάστοτε ανταγωνιστικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις ενεργώντας προς δικό τους όφελος ενδέχεται να βλάψουν τον ανταγωνισμό ή την κοινωνική ευημερία και λαμβάνουν ανάλογες αποφάσεις.
Λέξη κλειδί :Εκπτωτική πολιτική
Επιχειρήσεις
Δεσπόζουσα θέση
Ημερομηνία έκδοσης :23-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vaiou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf