ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καρτέλ στην αγορά της μπύρας στην Ευρώπη με έμφαση στις αγορές του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας
Δημιουργός :Γκαργκούλας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο ανταγωνισμός είναι το θεμελιώδες συστατικό για την επιτυχία της αγοράς και συνιστά τον καλύτερο τρόπο κατανομής των πλουτοπαραγωγικών πόρων μίας οικονομίας. Ο αυξημένος ανταγωνισμός, βελτιώνει τις επιδόσεις της οικονομίας, διευρύνει τις επιχειρηματικές δυνατότητες και μειώνει το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγής, παρέχει καλύτερα και νέα προϊόντα στους καταναλωτές μέσω της καινοτομίας και οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία των καταναλωτών. Η ελευθερία του ανταγωνισμού έχει ζωτική σημασία για την σύγχρονη οικονομία και εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μέσω της προσφοράς και της ζήτησης. Ο νόμος περιορίζει ή απαγορεύει, την οικονομική δράση, που θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του ανταγωνισμού, με τις καταχρηστικές της ενέργειες.
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Καταναλωτές
Αγορά
Καρτέλ μπύρας
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkargkoulas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf