ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέσεις Ε.Ε.- ΝΑΤΟ Συνεργατικός καταμερισμός στην προάσπιση της περιφερειακής ασφάλειας ή ανταγωνιστική συνύπαρξη
Δημιουργός :Βορρής, Σταμάτιος
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Δυτική Ευρώπη κάτω από το βάρος των τεραστίων απωλειών και καταστροφών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει την διαρκώς αυξανόμενη Σοβιετική απειλή, με το πρόβλημα να εστιάζεται κυρίως στον οικονομικό και τον αμυντικό τομέα. Ενώ λοιπόν μέρος του οικονομικού προβλήματος καλύφθηκε σύντομα από το σχέδιο ΜΑΡΣΑΛ οι προσπάθειές και οιδιεργασίες για την αντιμετώπιση του αμυντικού κενού φαίνονται πιο πολύπλοκες. Η σύσταση του ΝΑΤΟ ως αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης αποτελεί ίσως την περίοδο εκείνη, την πιο αποτελεσματική προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Δυτική Ευρώπη. Η σχεδόν ταυτόχρονη δημιουργία της ΕΟΚ, ως αυτόνομη προσπάθεια της Ευρώπης, έρχεται να ενδυναμώσει την σταθερότητα στην Ευρώπη, προσφέροντας αρχικά οικονομική ανάπτυξη και μετέπειτα προοπτικές πολιτικής ενοποίησης.
Λέξη κλειδί :ΝΑΤΟ
Συνεργατικός καταμερισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Ημερομηνία έκδοσης :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vorris_2017.pdf

Τύπος: application/pdf