ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη βάσεων μικροδεδομένων από την ΕΚΤ στο πλαίσιο παρακολούθησης των επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Ευρωζώνης
Δημιουργός :Βασιλειάδης, Θεόκλητος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιέχουν στοιχεία για το Ισοζύγιο πληρωμών, τη Διεθνή επενδυτική θέση, το εξωτερικό χρέος τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και συνολικά σε επίπεδο Ευρωζώνης . Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία συνθέτουν βασικούς οικονομικούς δείκτες, αφού αντικατοπτρίζουν το μέγεθος και τη σύνθεση των επενδύσεων αυτών αλλά και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές της Ευρωζώνης με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τις διεθνείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις , οι οποίες αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση των υφιστάμενων και μελλοντικών εξελίξεων στην έκθεση κάθε χώρας αλλά και της ίδιας της Ευρωζώνης σε εξωτερικούς κινδύνους. Δεδομένης της διασύνδεσης ανάμεσα στη νομισματική πολιτική και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΚΤ έχει αναλάβει την όσο το δυνατό αναλυτική στατιστική παρακολούθηση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανά τίτλο σε ότι αφορά τις θέσεις διακράτησης τίτλων και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, προκειμένου να υποστηρίζεται κατά τη διεξαγωγή νομισματικών και χρηματοπιστωτικών αναλύσεων συμβάλλοντας στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ1 στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Λέξη κλειδί :Επένδυση χαρτοφυλακίου
Ισοζύγιο πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasileiadis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf