ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της με τρίτες χώρες
Δημιουργός :Καρακώστα, Λαμπρινή
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή έχει αντικείμενο την καταγραφή των εταιρικών στρατηγικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια αναδρομή στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι και σήμερα. Θα δούμε πότε και πως ξεκίνησε να χρησιμοποιεί η Ένωση αυτές τις σχέσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις χώρες που η Ένωση θεωρεί στρατηγικούς της εταίρους και στο κεφάλαιο 4 θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία και διαφορές μεταξύ των εταιρικών στρατηγικών σχέσεων. Επιπλέον θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις που έχουν οι σχέσεις αυτές τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τους στρατηγικούς της εταίρους. Θα δούμε αν η Ένωση των 28 κρατών μελών μπορεί να αποτελεί στρατηγικό εταίρο ως μια οντότητα. Τέλος, θα κάνουμε κάποιες συστάσεις και προτάσεις στο θέμα των εταιρικών στρατηγικώνσχέσεων της Ένωσης.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
Τρίτες χώρες
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karakosta_2017.pdf

Τύπος: application/pdf