ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον
Δημιουργός :Κακαλιούρας, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα αποτελεί διαχρονικό γεγονός, το οποίο είναι απολύτως συνυφασμένο με την ευημερία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής κάθε οικονομίας είναι εκείνα που κάνουν την εκάστοτε χώρα να έχει διαφορετική σύνθεση παραγωγής και ως άμεση συνέπεια γεννάται η ανάγκη της διεθνής οικονομικής δραστηριότητος, δηλαδή του διεθνούς εμπορίου. Από την άλλη πλευρά η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται όχι μόνον από την δυνατότητα κατανάλωσης, αλλά και από την ποιότητα του περιβάλλοντος , καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του επομένως στην ποιότητα ζωής του.
Λέξη κλειδί :Διεθνής οικονομική δραστηριότητα
Βελτίωση ποιότητας ζωής
Διεθνές εμπόριο
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakaliouras_2015.pdf

Τύπος: application/pdf