ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελλείμματα/ πλεονάσματα εμπορικού ισοζυγίου.Συγκριτική των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά στην πρόσφατη οικονομική κρίση
Δημιουργός :Σωτηρίου, Ειρήνη
Συντελεστής :Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το έντονο εμπόριο μεταξύ των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου αποτέλεσε όχι μόνο ένα λόγο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ένα καύσιμο για την μέχρι τώρα διαδρομή της αδιαμφισβήτητα. Μια άλλη παραδοχή είναι πως μετά την εισαγωγή του κοινού νομίσματος οι όποιες ήδη υπάρχουσες αντιθέσεις, ανισότητες υπήρχαν αντί να εξομαλυνθούν διογκώθηκαν. Η Ευρώπη μετά την οικονομική της ένωση άρχισε να δείχνει πως είναι ένα σύνολο πολλών διαφορετικών και σε οικονομικά προβλήματα και σε εμπορικό προφίλ κρατών τα οποία προσπαθούσαν να γεφυρώσουν τα χάσματα τους. Οι πολλές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας οδηγούν σιγά σιγά μάλλον στο να διακρίνουμε από την μία τον πετυχημένο Βορρά, ο οποίος εξάγει και ως αποτέλεσμα έχει ένα πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο και από την άλλη τον ελλειμματικό Νότο, ο οποίος εισάγει και ως εκ τούτου αποτυγχάνει να διατηρήσει ισοσκελισμένο το εμπορικό του ισοζύγιο. Στα πλαίσια λοιπόν της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας μελετώνται τα εμπορικά ισοζύγια χωρών που γεωγραφικά ανήκουν στον Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπορικά ισοζύγια χωρών της Ε.Ε του Βορρά όμως γεωγραφικά για να καταδειχθεί πως όντως υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ τους. Πριν όμως αυτή την μελέτηκρίθηκε απαραίτητο να αναλυθούν οι έννοιες του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών του εμπορικού ισοζυγίου, του ελλείμματος, του πλεονάσματος. Το θεωρητικό πλαίσιο είναι αναγκαίο για να γίνουν κατανοητά τα στοιχεία για τα εμπορικά ισοζύγια των κρατών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Λέξη κλειδί :Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Εμπορικό ισοζύγιο
Ευρώπη
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotiriou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf