ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κρίση χρέους στο Μεξικό του 1982 και η κρίση της Τεκίλας
Δημιουργός :Αναστόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των αιτιών που οδήγησαν το Μεξικό στην κρίση χρέους του 1982 και την κρίση συναλλάγματος του 1994 (Κρίση της Τεκίλας). Αρχικά, περιγράφουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβησαν οι κρίσεις, ύστερα αναλύουμε τις πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της χώρας σε ολόκληρη την περίοδο 1970 - 1994 και, τέλος, σχολιάζουμε τις ίδιες τις κρίσεις.Αναφορικά με το ιστορικό πλαίσιο, κρίναμε σκόπιμο να χωρίσουμε την εικοσιπενταετία σε δύο χρονικές περιόδους (1958 - 1987 και 1988 - 1994), αφού κάθε μία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μέσα από θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη, όπως ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης και ο πληθωρισμός, εξετάζουμε τα γεγονότα με κριτική ματιά και επιχειρούμε να κατανοήσουμε την οικονομική πολιτική.
Λέξη κλειδί :Κρίση χρέους
Μεξικό
Κρίση συναλλάγματος (κρίση Τεκίλας)
Σύμφωνο ελεύθερου εμπορίου (NAFTA)
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastopoulos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf