ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα της Ελλάδος
Δημιουργός :Καραούλης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά κατά κύριο λόγο την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο και οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την τοποθέτηση των θεμελίων με την Οδηγία 1996/92/ΕΚ, την περαιτέρω εμβάθυνσή του με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ, ενώ στο τρίτο μέρος του πρώτου κεφαλαίου επιχειρείται μια ανάλυση του τρέχοντος θεσμικού πλαισίου, ( προερχόμενη από την Οδηγία 2009/72/ΕΚ ) που είχε απώτερο σκοπό να εισχωρήσει την τελευταία «πινελιά» για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθεται η εφαρμογή των αρχών του ενωσιακού πλαισίου στην ελληνική έννομη τάξη, όπως και οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Τέλος, προτείνονται λύσεις και αλλαγές, έτσι ώστε η Ελλάδα να δύναται να προετοιμάσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Λέξη κλειδί :Απελευθέρωση αγοράς
Ηλεκτρική ενέργεια
Δομικές αλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karaoulis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf