ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιβαλλοντική διάσταση της επέκτασης και έντασης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
Δημιουργός :Παπαδά, Ανδρομάχη
Συντελεστής :Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ποιά είναι η σχέση μεταξύ εμπορίου και περιβάλλοντος; Σε ποιό βαθμό φτάνει η αλληλεξάρτησή τους; Πώς μπορεί να συνδυαστούν οι θεμιτοί στόχοι τόσο της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και της περιβαλλοντικής προστασίας; Αυτά τα ερωτήματα έχουν αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες πεδία τριβών για την επιστημονική κοινότητα η οποία προχωρά συνεχώς όλο και βαθύτερα στη διερεύνηση των προβλημάτων. Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε το πώς διαμορφώνεται η σχέση εμπορίου-περιβάλλοντος, ποιοί παράγοντες την επηρεάζουν και πώς επιδρά αυτή η σχέση στη συνολική οικονομική αλλά και περιβαλλοντική ευημερία των ανθρώπων. Αναλύουμε την υπόθεση της Περιβαλλοντικής Καμπύλης Kuznets (EKC) από την πλευρά των επιδράσεων κλίμακας, σύνθεσης του ΑΕΠ και τεχνολογίας. Προσπαθούμε, τέλος, να απαντήσουμε στο καίριο ερώτημα σχετικά με το τι είδους συνεργασία απαιτείται σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Λέξη κλειδί :Εμπόριο και περιβάλλον
Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets (EKC)
Προστασία περιβάλλοντος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papada_2016.pdf

Τύπος: application/pdf