ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The quality of greek exports across time and destinations
Δημιουργός :Thomaidou, Eirini
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :23 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Product quality is identified as an important determinant of bilateral trade flows in international trade literature. In this paper, the quality of Greek exports between 1998 and 2012 is identified empirically following Khandelwal’s (2010) approach. Using disaggregated data from Greek manufacturing I find that there is substantial heterogeneity in SITC1 industries and that a quality drop is observed in exports to middle income countries.
Λέξη κλειδί :Greek exports
Product quality
International trade
Exports
Industries
Ημερομηνία έκδοσης :20-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thomaidou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf